DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 

 KHU VỰC LẤY SỐ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC  

Muốn giàu thì bạn phải liều. Muốn trúng số phải biết lấy số. hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn. Cam kết bạn sẽ ăn lớn mỗi ngày nhé

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Giá 1.000.000 VNĐ
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 10h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi
 Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 0THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2019 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
10/12/2019 Đầu 3 Đuôi 3 WIN Đầu 3 Đuôi 3
09/12/2019 Đầu Đuôi 9 WIN Đầu 7
08/12/2019 Đầu 3 Đuôi 8 Miss
07/12/2019 Đầu 3 Đuôi 0 WIN Đầu 3
06/12/2019 Đầu 3 Đuôi 2 WIN Đầu 3
05/12/2019 Đầu 6 Đuôi 0 WIN Đầu 6
04/12/2019 Đầu 1 Đuôi 9 WIN Đầu 1 Đuôi 9
03/12/2019 Đầu 0 Đuôi 7 WIN  Đuôi 7
02/12/2019 Đầu 9 Đuôi 7 WIN Đầu 9 Đuôi 7
01/12/2019 Đầu 8 Đuôi 1 WIN Đầu 8
30/11/2019 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
29/11/2019 Đầu 0 Đuôi 4 WIN Đầu 0
28/11/2019 Đầu 3 Đuôi 2 WIN Đầu 3 Đuôi 2
27/11/2019 Đầu 0 Đuôi 5 Miss
26/11/2019 Đầu 3 Đuôi 7 WIN Đầu 3
25/11/2019 Đầu 6 Đuôi 5 WIN Đầu 6
24/11/2019 Đầu 4 Đuôi 2 WIN Đầu 4 Đuôi 2
23/11/2019 Đầu 3 Đuôi 2 WIN Đầu 3
22/11/2019 Đầu 7 Đuôi 9 WIN Đầu 7
21/11/2019 Đầu Đuôi 5 WIN Đầu Đuôi 5
20/11/2019 Đầu 6 Đuôi 1 WIN Đuôi 1
19/11/2019 Đầu 4 Đuôi 2 WIN Đầu 4 Đuôi 2
18/11/2019 Đầu 1 Đuôi 0 Miss
17/11/2019 Đầu 0 Đuôi 9 WIN Đầu 0
16/11/2019 Đầu 8 Đuôi 2 WIN Đầu 8 Đuôi 2
15/11/2019 Đầu 0 Đuôi 6 WIN Đầu 0
14/11/2019 Đầu 4 Đuôi 8 WIN Đầu 4 Đuôi 8
13/11/2019 Đầu 1 Đuôi 3 WIN  Đầu 1
12/11/2019 Đầu 4 Đuôi 2 WIN  Đầu 4
11/11/2019 Đầu 1 Đuôi 9 WIN  Đầu 1
10/11/2019 Đầu 1 Đuôi 0 WIN  Đầu 1 Đuôi 0
09/11/2019 Đầu 0 Đuôi 2 WIN  Đầu 0 Đuôi 2
08/11/2019  Đầu 5 Đuôi 9 Miss
07/11/2019  Đầu 2 Đuôi 4 WIN  Đầu 2 Đuôi 4
06/11/2019  Đầu 8 Đuôi 9 WIN  Đầu 8
05/11/2019  Đầu 9 Đuôi 6 WIN  Đầu 9
04/11/2019  Đầu Đuôi 3 WIN  Đầu Đuôi 3
03/11/2019  Đầu 4 Đuôi 4 Miss
02/11/2019  Đầu 9 Đuôi 4 WIN  Đầu 9 Đuôi 4
01/11/2019  Đầu 6 Đuôi 4 WIN  Đầu 6
31/10/2019  Đầu 6 Đuôi 0 WIN  Đầu 6
30/10/2019  Đầu 9 Đuôi 8 WIN  Đầu 9 Đuôi 8
29/10/2019  Đầu 4 Đuôi 2 WIN  Đầu 4 Đuôi 2
28/10/2019  Đầu 4 Đuôi 3 Miss
27/10/2019  Đầu 1 Đuôi 6 WIN  Đầu 1 Đuôi 6
26/10/2019  Đầu 7 Đuôi 9 Miss
25/10/2019  Đầu 8 Đuôi 0 WIN  Đầu 8
24/10/2019  Đầu 7 Đuôi 6 WIN  Đầu 7
23/10/2019  Đầu 5 Đuôi 3 WIN  Đầu 5 Đuôi 3
22/10/2019  Đầu 1 Đuôi 7 WIN  Đuôi 7
21/10/2019  Đầu 6 Đuôi 0 Miss
20/10/2019  Đầu 4 Đuôi 0 WIN  Đầu 4
19/10/2019  Đầu 5 Đuôi 9 Miss
18/10/2019  Đầu 9 Đuôi 6 WIN  Đầu 9
17/10/2019  Đầu 6 Đuôi 1 WIN  Đầu 6 Đuôi 1
16/10/2019  Đầu 4 Đuôi 1 WIN  Đầu 4 Đuôi 1
15/10/2019  Đầu Đuôi 5 WIN  Đầu 3
14/10/2019  Đầu 5 Đuôi 2 Miss
13/10/2019  Đầu 4 Đuôi 6 WIN  Đầu 4
12/10/2019  Đầu 0 Đuôi 9 WIN  Đầu 0 Đuôi 9
11/10/2019  Đầu 6 Đuôi 9 WIN  Đầu 6
10/10/2019  Đầu 4 Đuôi 7 WIN  Đầu 4
09/10/2019  Đầu 8 Đuôi 3 WIN  Đầu 8
08/10/2019  Đầu 0 Đuôi 1 WIN  Đầu 0 Đuôi 1
07/10/2019  Đầu 0 Đuôi 0 WIN  Đầu 0 Đuôi 0
06/10/2019  Đầu 7 Đuôi 9 WIN  Đầu 7
05/10/2019  Đầu 5 Đuôi 6 WIN  Đầu 5
04/10/2019  Đầu 5 Đuôi 3 WIN  Đầu 5
03/10/2019  Đầu Đuôi 2 WIN  Đầu 2
02/10/2019  Đầu 5 Đuôi 9 Miss
01/10/2019  Đầu 1 Đuôi 5 WIN  Đầu 1 Đuôi 5
30/09/2019  Đầu 6 Đuôi 9 WIN  Đầu 6
29/09/2019  Đầu Đuôi 3 WIN  Đầu 2
28/09/2019  Đầu 0 Đuôi 3 Miss
27/09/2019  Đầu 3 Đuôi 8 WIN  Đuôi 8
26/09/2019  Đầu 5 Đuôi 7 WIN  Đầu 5 Đuôi 7
25/09/2019  Đầu 3 Đuôi 1 Miss
24/09/2019  Đầu 5 Đuôi 6 Miss
23/09/2019  Đầu 2 Đuôi 9 WIN  Đầu 2 Đuôi 9
22/09/2019  Đầu 3 Đuôi 1 Miss
21/09/2019  Đầu 1 Đuôi 2 Miss
20/09/2019  Đầu Đuôi 1 WIN  Đầu 7
19/09/2019  Đầu 7 Đuôi 8 Miss
18/09/2019  Đầu 3 Đuôi 6 WIN Đuôi 6
17/09/2019  Đầu 7 Đuôi 8 Miss
16/09/2019  Đầu 6 Đuôi 7 WIN Đuôi 7
15/09/2019  Đầu 0 Đuôi 8 WIN  Đầu 0
14/09/2019  Đầu 4 Đuôi 3 WIN  Đầu 4 Đuôi 3
13/09/2019  Đầu Đuôi 1 WIN  Đầu 8
12/09/2019  Đầu 5 Đuôi 6 Miss
11/09/2019  Đầu 4 Đuôi 1 WIN  Đầu 4 Đuôi 1
10/09/2019  Đầu 1 Đuôi 1 WIN  Đầu 1 Đuôi 1
09/09/2019  Đầu 8 Đuôi 6 WIN  Đầu 8
08/09/2019  Đầu 6 Đuôi 3 WIN  Đầu 6
07/09/2019  Đầu 1 Đuôi 6 WIN  Đầu 1 Đuôi 6
06/09/2019  Đầu 1 Đuôi 8 WIN  Đầu 1
05/09/2019  Đầu 5 Đuôi 9 WIN  Đầu 5
04/09/2019  Đầu 8 Đuôi 4 WIN  Đầu 8 Đuôi 4
03/09/2019  Đầu 5 Đuôi 2 WIN  Đầu 5
02/09/2019  Đầu 2 Đuôi 5 WIN  Đầu 2 Đuôi 5
01/09/2019  Đầu 9 Đuôi 2 WIN  Đầu 9
31/08/2019  Đầu 6 Đuôi 7 WIN  Đầu 6
30/08/2019  Đầu 6 Đuôi 0 WIN  Đầu 6
29/08/2019  Đầu Đuôi 3 WIN  Đầu Đuôi 3
28/08/2019  Đầu 5 Đuôi 9 Miss
27/08/2019  Đầu 1 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
26/08/2019  Đầu 5 Đuôi 3 WIN Đuôi 3
25/08/2019  Đầu 0 Đuôi 9 WIN  Đầu 0
24/08/2019  Đầu 6 Đuôi 0 WIN  Đầu 6
23/08/2019  Đầu 4 Đuôi 7 WIN  Đầu 4 Đuôi 7
22/08/2019  Đầu 9 Đuôi 1 WIN  Đầu 9
21/08/2019  Đầu 3 Đuôi 2 WIN  Đầu 3
20/08/2019  Đầu 6 Đuôi 3 WIN  Đầu 6
19/08/2019  Đầu 8 Đuôi 2 WIN  Đầu 8 Đuôi 2
18/08/2019  Đầu 1 Đuôi 5 WIN  Đầu 1
17/08/2019  Đầu Đuôi 6 WIN  Đầu 9
16/08/2019  Đầu 8 Đuôi 0 Miss
15/08/2019  Đầu 7 Đuôi 4 WIN  Đầu 7 Đuôi 4
14/08/2019  Đầu 8 Đuôi 3 WIN  Đầu 8
13/08/2019  Đầu 8 Đuôi 6 WIN  Đầu 8
12/08/2019  Đầu 5 Đuôi 9 WIN  Đầu 5 Đuôi 9
11/08/2019  Đầu 7 Đuôi 0 WIN  Đầu 7
10/08/2019  Đầu 4 Đuôi 8 WIN  Đầu 4
09/08/2019  Đầu 0 Đuôi 3 WIN  Đầu 0
08/08/2019  Đầu 6 Đuôi 0 WIN  Đầu 6
07/08/2019  Đầu 2 Đuôi 6 WIN  Đầu 2 Đuôi 6
06/08/2019  Đầu 4 Đuôi 2 WIN  Đầu 4
05/08/2019  Đầu Đuôi 1 WIN  Đầu Đuôi 1
04/08/2019  Đầu 4 Đuôi 2 WIN Đuôi 2
03/08/2019  Đầu 6 Đuôi 7 Miss
02/08/2019  Đầu 8 Đuôi 9 WIN  Đầu 8
01/08/2019  Đầu 5 Đuôi 6 WIN  Đầu 5 Đuôi 6
31/07/2019  Đầu 9 Đuôi 7 WIN   Đầu 9
30/07/2019  Đầu 5 Đuôi 9 WIN   Đầu 5
29/07/2019  Đầu Đuôi 8 WIN   ĐầuĐuôi 8
28/07/2019  Đầu 9 Đuôi 4 Miss
27/07/2019  Đầu 9 Đuôi 0 WIN   Đầu 9
26/07/2019  Đầu 2 Đuôi 1 WIN   Đầu 2
25/07/2019  Đầu Đuôi 2 WIN   ĐầuĐuôi 2
24/07/2019  Đầu 2 Đuôi 1 WIN   Đuôi 1
23/07/2019  Đầu 7 Đuôi 4 WIN   Đầu 7 Đuôi 4
22/07/2019  Đầu 9 Đuôi 2 WIN   Đầu 9
21/07/2019  Đầu 4 Đuôi 5 WIN   Đầu 4 Đuôi 5
20/07/2019  Đầu 0 Đuôi 1 WIN    Đầu 0
19/07/2019  Đầu 3 Đuôi 0 Miss
18/07/2019  Đầu 0 Đuôi 3 WIN   Đầu 0
17/07/2019  Đầu 0 Đuôi 9 WIN   Đầu 0 Đuôi 9
16/07/2019  Đầu Đuôi 3 WIN    Đầu 5
15/07/2019  Đầu 3 Đuôi 6 Miss
14/07/2019  Đầu 0 Đuôi 8 WIN    Đầu 0
13/07/2019  Đầu Đuôi 2 WIN    Đầu
12/07/2019  Đầu 0 Đuôi 9 WIN   Đuôi 9
11/07/2019  Đầu 2 Đuôi 6 WIN   Đuôi 6
10/07/2019  Đầu 6 Đuôi 6 WIN  Đầu 6 Đuôi 6
09/07/2019  Đầu Đuôi 1 WIN   Đầu 9
08/07/2019  Đầu 2 Đuôi 5 Miss
07/07/2019  Đầu Đuôi 5 WIN   Đầu Đuôi 5
06/07/2019  Đầu 5 Đuôi 9 Miss
05/07/2019  Đầu Đuôi 2 WIN   Đầu 3
04/07/2019  Đầu Đuôi 0 WIN   Đầu Đuôi 0
03/07/2019  Đầu Đuôi 9 WIN   Đầu 8
02/07/2019  Đầu Đuôi 3 WIN   Đầu 7
01/07/2019  Đầu Đuôi 2 WIN   Đầu 8
30/06/2019  Đầu 2 Đuôi 2 WIN   Đầu 2 Đuôi 2
29/06/2019  Đầu 3 Đuôi 8 WIN   Đầu 3
28/06/2019  Đầu 7 Đuôi 0 WIN   Đầu 7
27/06/2019  Đầu 7 Đuôi 7 WIN   Đầu 7
26/06/2019  Đầu 9 Đuôi 5 WIN   Đầu 9 Đuôi 5
25/06/2019  Đầu 6 Đuôi 3 WIN   Đầu 6
24/06/2019  Đầu 6 Đuôi 8 Miss
23/06/2019  Đầu 3 Đuôi 5 WIN   Đuôi 5
22/06/2019  Đầu 1 Đuôi 4 WIN   Đuôi 4
21/06/2019  Đầu Đuôi 4 WIN   Đầu 8
20/06/2019  Đầu Đuôi 1 WIN   Đầu 3
19/06/2019  Đầu 0 Đuôi 6 Miss
18/06/2019  Đầu Đuôi 8 WIN   Đầu Đuôi 8
17/06/2019  Đầu 3 Đuôi 7 Miss
16/06/2019  Đầu Đuôi 4 WIN  Đầu 7
15/06/2019  Đầu Đuôi 3 WIN  Đầu
14/06/2019  Đầu Đuôi 4 WIN  Đầu
13/06/2019  Đầu 2 Đuôi 6 Miss
12/06/2019  Đầu 6 Đuôi 8 WIN   Đuôi 8
11/06/2019  Đầu Đuôi 4 WIN  Đầu Đuôi 4
10/06/2019  Đầu Đuôi 7 WIN  Đầu Đuôi 7
09/06/2019  Đầu Đuôi 8 WIN  Đầu Đuôi 8
08/06/2019  Đầu 6 Đuôi 8 Miss
07/06/2019  Đầu 2 Đuôi 6 Miss
06/06/2019  Đầu Đuôi 8 WIN  Đầu 4
05/06/2019  Đầu 3 Đuôi 9 Miss
04/06/2019  Đầu 4 Đuôi 9 Miss
03/06/2019  Đầu 7 Đuôi 9 Miss
02/06/2019  Đầu Đuôi 7 WIN  Đầu Đuôi 7
01/06/2019  Đầu Đuôi 2 WIN  Đầu 9
31/05/2019  Đầu 3 Đuôi 6 MIss
30/05/2019  Đầu Đuôi 5 WIN  Đầu 4
29/05/2019  Đầu Đuôi 1 WIN  Đầu 4
28/05/2019  Đầu Đuôi 8 WIN  Đầu Đuôi 8
27/05/2019  Đầu Đuôi 1 WIN  Đầu 4
26/05/2019  Đầu Đuôi 0 WIN  Đầu 6
25/05/2019  Đầu Đuôi 3 WIN  Đầu Đuôi 3
24/05/2019  Đầu Đuôi 3 WIN  Đầu Đuôi 3
23/05/2019  Đầu Đuôi 6 WIN Đầu 8
22/05/2019  Đầu 6 Đuôi 7 Miss
21/05/2019  Đầu 4 Đuôi 4 WIN  Đuôi 4
20/05/2019  Đầu Đuôi 4 WIN Đầu 6 Đuôi 4
19/05/2019  Đầu Đuôi 2 WIN Đầu 1 Đuôi 2
18/05/2019  Đầu 7 Đuôi 0 Miss
17/05/2019  Đầu Đuôi 4 WIN Đầu 3
16/05/2019  Đầu Đuôi 6 WIN Đầu 3 Đuôi 6
15/05/2019  Đầu Đuôi 2
WIN    Đầu 1
14/05/2019  Đầu 7 Đuôi 9
Miss
13/05/2019  Đầu 2 Đuôi 9
Miss
12/05/2019  Đầu Đuôi 7
WIN      Đầu 8
11/05/2019  Đầu 4 Đuôi 1
Miss
10/05/2019  Đầu 6 Đuôi 8
Miss
09/05/2019  Đầu Đuôi 3
WIN      Đầu 5
08/05/2019  Đầu Đuôi 8
WIN      Đầu Đuôi 8
07/05/2019  Đầu Đuôi 7
WIN      Đầu 3
06/05/2019  Đầu Đuôi 9
WIN      Đầu 4
05/05/2019  Đầu Đuôi 0
WIN      Đầu Đuôi 0
04/05/2019  Đầu 9 Đuôi 1
WIN      Đuôi 1
03/05/2019  Đầu Đuôi 6
WIN      Đầu 5
02/05/2019  Đầu Đuôi 1
WIN      Đầu 6 Đuôi 1
01/05/2019  Đầu Đuôi 1
WIN      Đầu 4 Đuôi 1
30/04/2019  Đầu Đuôi 2
WIN      Đầu 0
29/04/2019  Đầu Đuôi 3
WIN      Đầu 1
28/04/2019  Đầu Đuôi 9
WIN      Đầu 1 Đuôi 9
27/04/2019  Đầu Đuôi 3
WIN      Đầu 2
26/04/2019  Đầu Đuôi 6
WIN      Đầu 0
25/04/2019  Đầu Đuôi 3
WIN      Đầu 8
24/04/2019  Đầu Đuôi 9
WIN      Đầu Đuôi 9
23/04/2019  Đầu Đuôi 6
WIN      Đầu 4
22/04/2019  Đầu Đuôi 2
WIN      Đầu 1
21/04/2019  Đầu Đuôi 1
WIN      Đầu 0
20/04/2019  Đầu Đuôi 4
WIN      Đầu 9
19/04/2019  Đầu 0 Đuôi 8
WIN      Đuôi 8
18/04/2019  Đầu Đuôi 9
WIN      Đầu Đuôi 9
17/04/2019  Đầu Đuôi 9
WIN      Đầu Đuôi 9
16/04/2019  Đầu Đuôi 6
WIN      Đầu 2
15/04/2019  Đầu 6 Đuôi 3
WIN      Đuôi 3
14/04/2019  Đầu 5 Đuôi 7
WIN      Đuôi 7
13/04/2019  Đầu Đuôi 3
WIN      Đầu 8
12/04/2019  Đầu 4 Đuôi 9
Miss
11/04/2019  Đầu 6 Đuôi 6
WIN      Đuôi 6
10/04/2019  Đầu Đuôi 0
WIN      Đầu 8
09/04/2019  Đầu Đuôi 4
WIN      Đầu 6
08/04/2019  Đầu Đuôi 0
WIN      Đầu Đuôi 0
07/04/2019  Đầu 4 Đuôi 4
WIN     Đuôi 4
06/04/2019  Đầu 0 Đuôi 8
WIN     Đuôi 8
05/04/2019  ĐầuĐuôi 7
WIN     Đầu 5
04/04/2019  ĐầuĐuôi 4
WIN     Đầu Đuôi 4
03/04/2019  Đầu 2 Đuôi 4
WIN     Đuôi 4
02/04/2019  Đầu Đuôi 6
WIN     Đầu 9
01/04/2019  Đầu 6 Đuôi 8
Miss